Antwoord op vragen over het sociaal domein

Welke hulp beschikbaar is

De gemeente biedt verschillende soorten hulp voor kinderen met problemen. Dat kan algemene hulp zijn of meer specialistische hulp. Algemene hulp omvat lichtere vormen van hulp. Specialistische hulp bestaat uit zwaardere vormen van hulp.

Algemene hulp is vrij toegankelijk. Deze hulp kunt u direct krijgen, er is meestal geen beslissing van de gemeente voor nodig.

Regels van uw gemeente

Deze ruimte is bestemd voor de regels van uw gemeente. Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij de regels van uw gemeente hier niet kunnen weergeven.
Als u wilt, kunt u uw gemeente vragen om ook aan deze website mee te doen. Een verzoek daartoe kunt u bijvoorbeeld indienen bij de afdeling werk en inkomen, de afdeling voorlichting, het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad. Uiteraard kunt u dit verzoek ook indienen samen met de cliëntenraad. Voor de goede orde wijzen wij er op dat meedoen aan deze website voor de gemeente geld kost.

Specialistische hulp is niet vrij toegankelijk. Deze hulp kunt u pas krijgen nadat de gemeente hierover een beslissing heeft genomen. Om die beslissing te krijgen moet u meestal een aanvraag doen.

Regels van uw gemeente

Deze ruimte is bestemd voor de regels van uw gemeente. Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij de regels van uw gemeente hier niet kunnen weergeven.
Als u wilt, kunt u uw gemeente vragen om ook aan deze website mee te doen. Een verzoek daartoe kunt u bijvoorbeeld indienen bij de afdeling werk en inkomen, de afdeling voorlichting, het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad. Uiteraard kunt u dit verzoek ook indienen samen met de cliëntenraad. Voor de goede orde wijzen wij er op dat meedoen aan deze website voor de gemeente geld kost.

Als de gemeente beslist om uw kind hulp te bieden, dan krijgt u die van een professionele hulpverlener. De gemeente sluit contracten met professionele hulpverleners. Soms zijn dit hulpverleners die zelfstandig werken. Maar in de meeste gevallen zijn de hulpverleners in dienst van een aanbieder van hulp. Dat is de organisatie die hulp verleent.

Regels van uw gemeente

Deze ruimte is bestemd voor de regels van uw gemeente. Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij de regels van uw gemeente hier niet kunnen weergeven.
Als u wilt, kunt u uw gemeente vragen om ook aan deze website mee te doen. Een verzoek daartoe kunt u bijvoorbeeld indienen bij de afdeling werk en inkomen, de afdeling voorlichting, het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad. Uiteraard kunt u dit verzoek ook indienen samen met de cliëntenraad. Voor de goede orde wijzen wij er op dat meedoen aan deze website voor de gemeente geld kost.

Lees ook

Deze ruimte is bestemd voor relevante documenten en formulieren van uw gemeente.

Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij deze informatie hier niet kunnen weergeven.