Antwoord op vragen over het sociaal domein

Voor wie hulp bedoeld is

Uw kind kan hulp krijgen van de gemeente. Maar u kunt ook zelf hulp krijgen bij problemen met de opvoeding van uw kind.

Uw kind kan hulp krijgen bij 'opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen'. Dat kan in ieder geval tot uw kind 18 jaar is. In bepaalde gevallen is ook hulp mogelijk voor uw kind van 18 tot 23 jaar.

Hulp voor uw kind vanaf 18 jaar is meestal mogelijk van andere zorgverleners. Kan uw kind de hulp niet van een andere zorgverlener krijgen? Dan kunt u van de gemeente hulp krijgen voor uw kind van 18 tot 23 jaar. Dat kan in de in de volgende situaties:

  1. Uw kind krijgt nu hulp en de gemeente bepaalt dat deze hulp ook nodig is na de 18e verjaardag.
  2. Uw kind krijgt nog geen hulp, maar vóórdat uw kind 18 jaar is, bepaalt de gemeente dat hulp nodig is na de 18e verjaardag.
  3. Uw kind kreeg hulp voordat het 18 jaar was, en die nu is gestopt. De gemeente bepaalt dat deze hulp binnen 6 maanden opnieuw moet starten.

Let op! Na het 18e jaar kan uw kind ook nog hulp krijgen als een strafrechter heeft bepaald dat hulp nodig is. In dat geval kan de hulp doorgaan totdat uw kind 23 jaar is.

Bekijk ook de animatievideo over hulp na het 18e jaar:

De gemeente kan hulp bieden aan kinderen die in Nederland wonen en hulp nodig hebben. Ook kinderen die vanuit het buitenland naar Nederland zijn gekomen en nu hier wonen kunnen die hulp krijgen.

De gemeente waar u (de ouders) woont biedt de hulp aan uw kind.

Hulp van de gemeente is bedoeld voor kinderen met 'opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen'. Het gaat om hulp bij:

  • psychische problemen en stoornissen
  • psychosociale problemen
  • gedragsproblemen
  • een verstandelijke beperking
  • een somatische beperking
  • een lichamelijke beperking
  • een zintuiglijke beperking

Ouders kunnen hulp krijgen bij problemen met de opvoeding. Meestal gaat het dan om advies en begeleiding bij de opvoeding. De volgende ouders kunnen de hulp krijgen:

Let op! Pleegouders die een contract hebben met een pleegzorgorganisatie, krijgen begeleiding van die organisatie. Zij krijgen geen hulp van de gemeente.

Lees ook

Deze ruimte is bestemd voor relevante documenten en formulieren van uw gemeente.

Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij deze informatie hier niet kunnen weergeven.